Ажурирани План управљања водама за слив реке Дунав и План управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав (DRBMP & DFRMP) за 2021. годину – Јавни упитник

Неопходан је одговор

За попуњавање овог упитника потребно је око 10 минута. Ваше мишљење нам је веома битно и ваш допринос се изузетно цени у Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ICPDR).

Која је сврха упитника?

Дозволите да вам објаснимо! Молимо вас да искажете своје мишљење као члан јавности који живи у сливу реке Дунав. Упитник је направљен да буде како информативан за вас, тако и да нама помогне да сазнамо више о перцепцији јавности и познавању нацрта планова управљања у сливу реке Дунав.

Шта су План управљања водама за слив реке Дунав и План управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав (DRBMP и DFRMP)?

Дозволите да вам објаснимо! Сваких шест година, Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) ажурира “План управљања водама за слив реке Дунав” (DRBMP), укључујући процене и мере за постизање “доброг статуса” вода у сливу реке Дунав. Претходно ажурирање Плана управљања сливом реке Дунав је било 2015, након чега је уследило његово друго ажурирање у 2021.

План управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав (DFRMP) – сличан документ који се фокусира на процену и управљање ризиком од поплава у сливу реке Дунав – објављен је 2015. и управо доживљава прво ажурирање у 2021. години.

Спровођењем Конвенције о заштити реке Дунав (DRPC), Оквирне директиве ЕУ о водама (WFD) и Директиве ЕУ о поплавама – као и разних директива и стратешких планова који чине рад Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR), мисија ICPDR је остваривање три кључна стуба:

  • „ЧИСТИЈА“ вода за све;
  • „ЗДРАВИЈИ“ дом за водене биљке и животиње
  • „БЕЗБЕДНИЈА“ средина за живот становништва без страха од поплава

Три бела круга на беж позадини, од којих сваки представља различит стуб ICPDR у облику логоа. Први круг приказује биљку по којој падају капљице воде уз наслов: Чистија, чистија вода. Други круг приказује барску трску која расте у реци окружена микроорганизмима уз наслов: Здравији, здравији дом за водене биљке и животиње.Трећи круг приказује водомер у облику светионика окружен воденим таласима и грађанима који стоје на крововима како би се сачували од поплаве.